Actinostephanus haeckeli

Information:
Family: ACTINODENDRONIDAE
Species: Actinostephanus haeckeli
Common Name: Snake Arm Anemone

Dive Info:
locality: Negros. Bonbonon. Siaton. Negros Oriental. Philippines. Bonbonon Point.
depth: 29 m.
date: 4/2/2007
Photographer: Monaliza Flores Zabala