Dofleinia species

Information:
Family: ACTINIIDAE
Species: Dofleinia species

Dive Info:
locality: Leyte. Albuera. Balugo. Philippines. Balugo Point.
depth: 12 m.
date: 3/3/2007
Photographer: Guido Poppe

Dofleinia species