Synapta species 02

Information:
Phylum: ECHINODERMATA
Order: APODIDA
Class: HOLOTHUROIDEA
Family: SYNAPTIDAE
Species: Synapta species 02

Dive Info:
locality: Negros. Bonbonon. Siaton. Negros Oriental. Philippines. Bonbonon Point.
depth: 10 m.
date: 4/3/2007
Photographer: Guido Poppe