Tylodina corticalis

Information:
Family: TYLODINIDAE
Species: Tylodina corticalis

Dive Info:
locality: Negros. Bonbonon. Siaton. Negros Oriental. Philippines. Bonbonon Point.
depth: 12 m.
date: 4/2/2007
Photographer: Philippe Poppe

Tylodina corticalis